E-BIZNES DLA CIEBIE

E-biznes to według powszechnie obowiązującej definicji model prowadzenia przedsiębiorstwa opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach aplikacjach internetowych. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje m.in. wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji, etc

Istnieją zestawienia ściśle okreslające wygdląd i funcjonowanie przedsiebiorstwa w przestrzeni witrualnej.

  • elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-shop) - to najprostszy z prezentowanych modeli biznesowych, służy do promowania firmy, jej towarów czy usług, czasem połączony jest ze sklepem internetowym.
  • elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement) - czyli elektroniczne składanie ofert i zaopatrywanie w towary i usługi. W przypadku towarów transport odbywa się już w formie tradycyjnej.
  • elektroniczne centrum handlowe (e-mall) - odmiana sklepów internetowych, w najprostszej formie składa się z wielu elektronicznych sklepów (prowadzonych przez niezależne podmioty). Współpraca między nimi może być rozszerzona o wspólne metody płatności, dostawy towarów itp.
  • aukcja elektroniczna (e-auction) - w podstawowym zakresie oferuje elektroniczne mechanizmy prowadzenia licytacji. Aukcje elektroniczne są najczęściej odpowiednikami aukcji prowadzonych w sposób tradycyjny. Ze względu na ogromne możliwości internetu istnieje wiele odmian aukcji elektronicznych, np. aukcja odwrócona.
  • wirtualna społeczność (virtual community) - bardziej zjawisko internetowe wykorzystywane przez niektóre firmy w swojej działalności niż model biznesowy. Jest to grupa osób (podmiotów) skupionych wokół określonego tematu czy sektora rynku, komunikująca się za pośrednictwem usług dostępnych w sieci (tworzących rodzaj portalu tematycznego, listy dyskusyjnej itp.)
  • platforma współpracy (collaboration platform) - dostarcza narzędzia i środowisko informatyczne umożliwiające współpracę między firmami. Platforma taka najczęściej prowadzona jest przez niezależną firmę, która wynajmuje ją innym podmiotom gospodarczym.
  • integrator i dostawca usług łańcucha wartości (value-chain integrator) - ten model biznesowy koncentruje się na integracji całego łańcucha wartości w pierwszym wypadku oraz dostarczaniu specyficznych usług z łańcucha wartości (np. elektroniczne płatności) w przypadku drugim.
  • pośrednictwo informacji (information brokerage) - firmy tego typu oferują usługę wyszukiwania i dostarczania firmom pożądanych przez nie danych (informacji). Przykładowo może tu chodzić o wyszukiwanie informacji w sieci, czy tworzenie profili klientów.
  • usługi zaufania (trust services) - jest to podobny do poprzedniego model biznesowy dostarczający specyficznych informacji, gwarantujących zaufanie w procesach biznesowych pomiędzy stronami sieci, najczęściej w postaci wydawania lub potwierdzania certyfikatów autentyczności.

 

Niewątpliwie cała strefa e-biznesu jest najprężniej rozwijającą się gałęzią gopodarki, zwłaszcza mirko i młaych przedsiębiorst, które mogą zaistnieć i liczyć na szybkie możliwości rozwoju przy malaym nkladzie finansowym.

Wiele możliwości daje zalożenie internetowej dzialalności gospodarczej, która może być dodatkowym źródłem utrzymania lub jedynym w zależności od skali rozwoju danego e-biznesu.

Niewątpliwy jest jednak fakt, iż ryzyko ząłożenia takiego biznesu nie istnieje gdyż nie wiąze sie z kosztami utrzymania ani lokalu ani dodatkowych oracownich dlatego zachęcamy do spróbowania wdrążenia swoich pomysłów na biznes w internecie.

Copyright © 2005 - 2018 - strony www - FineCMS.pl, Design strony www ShadeStudio.pl

Gliwice

ul. Barlickiego 1, woj.

Śląskie

,

Polska